Lễ động thổ có nguồn gốc và ý nghĩa như thế nào ?

Từ xưa giờ chúng ta vẫn hay nghe về lễ động thổ vậy nó nó có nguồn gốc từ bao giờ và ý nghĩa ra sao ? Những thông tin dưới đây sẽ giải đáp những thắc mắc của bạn. Trong sách cổ Trung Hoa có viết Lễ Động Thổ có từ năm 113 trước công nguyên. Lúc đó vua Hán Vũ Đế họp quần thần lại để tổ chức lễ Hậu Thổ để tạ ơn Thần Đất.

  1. Nguồn gốc của lễ động thổ

Lễ Động Thổ được thực hiện theo nghi thức người ta sẽ đào một cái áo, có một nền tròn ở giữa, trên nền tròn có năm bệ, trên mỗi bệ đều đặt lễ vật Tam sinh gồm: bò, dê lợn… Và còn một điều nữa là người cúng phải mặc áo màu vàng. Trước kia, tại Việt Nam lễ động thổ hầu như được tổ chức từ triều đình tới nhân dân, nhưng về sau lễ này chỉ còn tồn tại trong dân chúng.

Hàng năm Lễ Động Thổ được tiến hành sau ngày mùng 3 tết. Động thổ phải có lễ cúng Thổ thần để trình xin bắt đầu động đến đất cho một Năm mới. Lễ động thổ không nhất định là phải tổ chức vào ngày nào, nhưng để giúp dân chúng tiện việc làm ăn, nhiều làng thường cử hành lễ này sau ba ngày tết. Trong đó các bậc kỳ lão và quan viên được cử làm chủ tế và bồi tế để cúng thần Đất. Lễ vật cúng gồm hương đăng, trầu rượu, y phục và kim ngân đồ mã.

Khi tổ chức lễ động thổ, ông chủ tế với áo thụng xanh cuốc mấy nhát xuống đất để lấy một cục đất đặt lên bàn thờ, tường trình với Thổ thần xin cho dân làng được động thổ. Sau buổi lễ động thổ này, dân làng mới được động tới đất. Ai cuốc xới trước lễ động thổ bị dân làng bắt vạ. Trong ba ngày tết, nếu không may có ai mệnh chung, tang gia phải quàn lại trong nhà, đợi lễ động thổ xong mới được đào huyệt an táng.

  1. Lễ động thổ mang lại ý nghĩa gì ?

Theo ông bà ta xưa làm nhà là một trong những việc quan trọng nhất của một đời người. Để những người sống trong ngôi nhà mới xây cất được khỏe mạnh, gặp mọi sự may mắn tốt lành thì khi tiến hành làm nhà nhất thiết phải tuân thủ một số nghi thức quy định về mặt phong thuỷ, chọn ngày tốt (Hoàng đạo, Sinh khí, Lộc mã, Giải thần. …) tránh ngày xấu (ngày Hắc đạo, Sát chủ, Thổ cấm, Trùng tang, Hùng phục…..) và phải chọn giờ Hoàng Đạo để làm lễ động thổ (lễ cúng Thần Đất) để xin được làm nhà để làm ăn may mắn phát tài.