Một vài kỹ năng cần có trong quá trình tổ chức sự kiện

Không phải bạn là người tổ chức sự là những người chỉ biết đến kỹ năng quản lý sự kiện và sáng tạo đâu thôi ạ. Họ còn phải làm rất nhiều công việc khác nữa, bởi tổ chức được một sự kiện phải trải qua rất nhiều quá trình khác nhau. Dưới đây là một vài công việc phải làm trước khi sáng tạo những ý tưởng cho sự kiện.

Xin giấy phép theo quy định của pháp luật

Một sự kiện, nhất là những sự kiện lớn thực hiện cần có những kiểm soát nhất định từ phía chính quyền địa phương. Điều này là hợp lý bởi các vấn đề về an ninh, trật tự, quản lý hành chính… Về khía cạnh pháp luật, việc xin phép tổ chức sự kiện được quy định tại các văn bản và là một thủ tục hành chính mà các đơn vị tổ chức sự kiện phải tuân thủ.

Để hiểu rõ về việc xin giấy phép cho việc Tổ chức Sự kiện thì trước tiên bản thân cần nắm sơ một số điều luật cơ bản liên quan đến vấn đề này. Bên cạnh đó, bạn cũng cần tìm hiểu tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nơi bạn nộp hồ sơ để thực hiện theo đúng thủ tục và thời gian quy định.

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin từ những người có kinh nghiệm trong việc làm việc với các cơ quan hành chính để tích lũy cho bản thân mình

Kinh nghiệm làm việc với các nhà cung cấp

Cũng như những công việc khác chúng ta đều cần đến các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho mình. Có thể nói tổ chức sự kiện là một trong những ngành mà bạn sẽ phải luôn cần tiếp xúc và làm việc với họ. Nhưng bạn biết đấy, không phải tất cả các nhà cung cấp chúng ta gặp họ đều sẽ hợp tác với chúng ta. Có những đơn vị hợp tác được nhưng cũng có các đơn vị chúng ta không hợp tác vì nhiều lý do. Tuy nhiên, cũng có những lưu ý dành cho bạn nếu bạn muốn lựa chọn được những suppliers tốt và có thể hợp tác lâu dài:

Thứ nhất, bạn phải có những nội dung rõ ràng. Người ta vẫn thường nói “mất lòng trước được lòng sau”, điều này cũng tương tự khi bạn bắt đầu hợp tác, hãy đề nghị họ chứng minh năng lực. Nếu họ có kiến thức về các trang thiết bị, dịch vụ được cung cấp thì rất tốt rồi, bạn có thể hỏi họ vài câu về chuyên môn cần thiết để có một cái nhìn đánh giá chung về đối tác của mình.

Thứ hai, hợp đồng phải cụ thể, thiện chí: Hợp đồng phải được ký kết dựa trên sự tự nguyện giữa hai bên với các quy định rõ ràng, cụ thể và đầy đủ để các bên căn cứ mà thực hiện tốt nghĩa vụ của mình.