Êkip tổ chức sự kiện- (Phần 1)

Trong thực tế không phải kiện nào cũng có đầy đủ các bộ phận được chuyên môn hóa cụ thể, đồng thời cũng có những vai trò dưới đây được gộp lại hoặc lượt bỏ bớt. Một thành viên có thể đảm nhiệm nhiều vai trò cùng một lúc có liên quan trong cùng một lĩnh vực.

Event coordinator- Điều phối chương trình:

Người điều phối sự kiện ở vị trí hàng đầu trong bộ máy nhận sự của ekip. Do đó, họ có quyền cao nhất và có trách nhiệm quản lý toàn bộ nhân viên phía dưới. Vai trò của họ là điều phối các công việc chi tiết được ty cầu để đảm bảo chương trình diễn ra suôn sẻ và bám sát với kế hoạch đã đề ra. Họ có thể làm việc cho các nhãn hàng hoặc các agency sự kiện hoặc làm freelander. Người điều phối sự kiện có khả năng tổ chức sự kiện dạng festival, hội thảo hội nghị, các chương trình quảng cáo của nhãn hàng,… Người điều phối chương trình phải cực kỳ tốt trong một số kỹ năng như khả năng truyền đạt thông tin, tổ chức và sắp xếp công việc, sự chú ý đến các chi tiết. Họ cũng phải làm việc dưới áp lực công việc cao, đảm bảo sự kiện diễn ra êm xuôi.

Event planner- Lên kế hoạch tổ chức sự kiện:

Người lên kế hoạch tổ chức sự kiện có vai trò sống còn trong eekip bởi họ phải đảm nhiệm một loạt các nhiệm vụ quan trọng như lựa chọn địa điểm, logitic, catering và có trách nhiệm làm làm việc với các bộ phận tài chính, đảm bảo chương trình có hiệu quả mong muốn trong mức ngân sách cho phép. Họ cần có những kỹ năng bao gồm khả năng truyền đạt thông tin, giữu bình tĩnh trong môi trường làm việc áp lực cao và tát nhiên cả kỹ năng thương lượng. Họ sẽ phải đàm phán với các cơ quan chính quyền khi xin giấy phép cho những sự kiện có chứa các yếu tố nhạy cảm hoặc có thể gây tranh cãi.

Client Service Event Manager- Quản lý dịch vụ khách hàng:

Đây cũng được xem la một vị trí cấp cao và mang nhiều trọng trách trong ekip tổ chức sự kiện. Họ phải vô cũng chuyen nghiệp, lịch thiệp và có những kỹ năng con người cực tốt để giải quyết công việc hiệu quả. Như khi khách hàng tức giận, họ phải cố gằng giải thích để khách hàng bình tĩnh hết trở lại trong khi tìm cách đưa ra những lý do hợp lý và sử lý tình huống thấu đáo. Họ cũng phải tìmđương đầu với hàng loạt những phản hồi, phản nàn từ khách hàng hoặc khán giả khi sự kiện diễn ra, điều này đòi hỏi các kỹ năng truyền thông rất tốt.

Enent Manager- Quản lý sự kiện:

Quản lý sự phối hợp làm việc rất chặt chẽ với người điều hành sự kiện để đảm bảo chương trình diễn ra êm xuôi nhất có thể. Vai trò của họ rất linh hoạt và đôi khi còn phụ trách giải quyết những công việc trong trường hợp có những thay đổi trực tiếp với Event Manager. Vai trò của người quản lý sự kiện là lắng nghe và giúp đỡ nhân viên hướng dẫn để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong sự kiện.

Công ty TCSK Kết Nối Việt chuyên cho thuê pg, cho thuê trang phục pg, cho thuê nhóm múa thiếu nhi, cho thuê bạn nhạc,…